O nás

O KOMINICTVÍ HŘIVNA OLOMOUC

Naše firma vznikla v roce 1990 , kdy společnost města Olomouce Služby veřejnosti města Olomouc rozpustila divizi , skupinu kominíků a ti si jednotlivě zřídili svoje živnosti . V té době začínali kominíci s Koncesovanou živností , kdy měl každý vymezen svůj pracovní obvod s ulicemi , jednotlivé vesnice a části města , za stav komínů a jejich provozuschopnost odpovídal kominík jemuž „ rajón připadal“ , každý tak jak mu jej živnostenský úřad přidělil. Dnes je to však řemeslná živnost s novými prvky kominických činností , které nese doba a vývoj spotřebičů paliv , základ však vychází z klasických činností kominíků , kteří dnes čerpají nejnovější informace od výrobců spotřebičů paliv a výrobců systémových komínů a materiálů pro rekonstrukce komínů , výrobců měřící a inspekční techniky pro kominíky , na vzdělávacích institutech na úrovni středoškolské i vysokoškolské.

Naše firma je firmou „ rodinnou „ kdy se řemeslo předává z pokolení na pokolení. Zakladatel firmy Vladimír Hřivna , kominický mistr , předává svoje zkušenosti synu Martinu Hřivnovi , který do firmy vstoupil po základní vojenské službě v roce 1992 . Nyní byli řady firmy posíleny o ženu Magdu Hřivnovou , která zvládla kominické znalosti a dovednosti a je také držitelem živnostenského listu v oboru kominictví.

Základní činnosti firmy jsou kominické služby , mezi které patří čištění komínů , kontroly , revize , vypalování komínů , rekonstrukce komínů vložkováním. Mezi novější činnosti patří také frézování komínů , stavba nerezových systémových komínů , připojování spotřebičů paliv kouřovody , inspekční činnost spalinových cest za pomocí nejnovější techniky pro kominíky , měření spalin , výpočet dimenze spalinové cesty za pomocí výpočtového programu.

Všechny kominické činnosti a služby jsou prováděny na základě platných legislativních předpisů a norem v oblasti komínů a předpisů v oblasti bezpečnosti práce , jejichž znalost je základním předpokladem pro kvalitu prováděných služeb a činností .