Služby

SLUŽBY

Provádíme veškeré kominické služby:

  • pravidelné kontroly a čištění komínů, prohlídky komínů, posouzení spalinové cesty
  • výchozí a pravidelné revize spalinových cest, komínů
  • pasportizace komínů
  • inspekce a prohlídky komínů komínovou kamerou
  • rekonstrukce komínů vložkováním pro všechny druhy paliv
  • poradenská činnost v oblasti komínů a veškeré kominické práce
  • dopojení spotřebičů kouřovody
  • frézování komínů

Čištění , kontrola a revize spalinové cesty – kominictví Hřivna Olomouc Dle NV č.91/2010 Sb.:

čištění spalinové cesty (čištění komínů), které zahrnuje – čištění komínů, čištění kouřovodů, výběr tuhých částic z kontrolních otvorů a komínových dvířek.

kontrolu spalinové cesty (kontrola komínů), která zahrnuje – posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, posouzením komína zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům, posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby a posouzením jejího technického stavu.

revize spalinové cesty (revize komínů), se provádí – před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru a nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.